http://www.bip.gov.pl
 Liczba odwiedzin: 0001665115
 w tym Twoich: 0001
Dzisiejsza data : 2017-02-27
  Redakcja Biuletynu |  Instrukcja korzystania z BIP |  Rejestr zmian Biuletynu |  Znajdź w BIP | 
  www.katowice.wiw.gov.pl |  Statystyka odwiedzin |  CELAB Teren |  Informacje dla Hodowców | 
  Telefony Alarmowe   | Zobacz Rejestr zmian treści Biuletynu >>>


Szanowni Państwo.

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja będąca
w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego wzór do pobrania znajduje się poniżej.
[pobierz wniosek - format Acrobat PDF] [pobierz wniosek - format MS Office]

Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje mające na celu wzbogacenie, udoskonalenie i szersze dostosowanie do oczekiwań społecznych wprowadzonego systemu udostępniania informacji publicznej. W tym celu prosimy o kontakt z Redakcją Biuletynu.INFORMACJE:
Telefony kontaktowe Inspekcji Weterynaryjnej w województwie Śląskim.

Zobacz Rejestr zmian treści Biuletynu >>>


[2017-02-13]
Informacja dot. sprzedaży bezpośredniej produktów poch. zwierzęcego.
>>> czytaj więcej


[2017-01-17]
Wzór Wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii z zaznaczeniem , że niniejszy wzór jest przykładowy i jego stosowanie jest dobrowolne.
>>> Wzór wniosku


[2016-12-23]
APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii - ulotka
>>> czytaj więcej


[2016-12-22]
W dniu 20 grudnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016 Poz. 2091). Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
>>> czytaj więcej
- Archiwum 2016
- Archiwum 2015
- Archiwum 2014
- Archiwum 2013
- Archiwum 2012
- Archiwum 2011
- Archiwum 2010
- Archiwum 2009
- Archiwum 2008
- Archiwum 2007© WIW Katowice 2007-2017